اورال بی ( ORAL-B) در ارادو

  • بهداشت دهان و دندان:اورال بی :  ORAL-B

Oral-B يکی از معروف ترين نام های موجود در زمينه وسايل بهداشت دهان و دندان در جهان و پرفروشترين برند اين بازار محسوب می شود. اين کمپانی با ساخت اولين مسواک Oral-B در زيرزمين خانه شخصی دندانپزشک آمريکايی به نام رابرت هيوستون، در سال 1950 متولد شد. نقش دندانپزشکان در توسعه محصولات و بازار Oral-B هميشه اساسی بوده است. خود رابرت هيوستون گفته است:" من می دانستم که محصول خوبی توليد کرده ام، اما پذيرش آن توسط دندان پزشکان چيزی بود که هرگز انتظار آن را نداشتم. در واقع اين ايده من بود: محصولی توليد کنم که توسط دندانپزشکان پذيرفته شود، و  در آنها نيز آن محصول را به مردم توصيه کنند"
شعار تبليغاتی Oral-B به همين موضوع برمیگردد:"محصولی که اکثر دندانپزشکان جهان از آن استفاده میکنند"
Oral-B در سال 1984 توسط کمپانی Gillette خريداری شد و پس از آن، زمينه استفاده از Oral-B در مسواک های برقی مارک Braun که در سال 1967 به زيرمجموعه Gillette اضافه شده بود، فراهم گشت.
ضمنا Oral-B اولين مسواکی است که به ماه رفته است! اين مسواک برای استفاده فضانوردان در ماموريت آپولو 11-اولين ماموريت فرود بر روی ماه- انتخاب شده بود.
ارادو با افزودن Oral-B به سبد خود و با تضمين اصل بودن آنها، مجموعه کاملی از محصولات بهداشت دهان و دندان را فراهم کرده است.