یخچال و فریزر

2,930,000 تا 3,040,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 3022 : LG GTF-3022

2,640,000 تا 2,780,000 تومان

یخچال فریزر ال جی 3018 : LG GTF-3018