تلفن سفارشات
سبد خرید

فروشگاه اینترنتی ارادو | Orado.com

قیمت انواع لباسشویی بوش : BOSCH

فروشگاه ارادو  > لوازم خانگی  > لباسشویی  > بوش : BOSCH (70 مورد)
  قيمت لباسشویی بوش       قيمت لباسشویی ال جی    
  قيمت لباسشویی سامسونگ       قيمت لباسشویی زیمنس    
  قيمت لباسشویی کن وو د       قيمت لباسشویی آ.ا.گ    
  قيمت لباسشویی زاروتی       قيمت لباسشویی بکو    
  قيمت لباسشویی هوور       قيمت لباسشویی زیرووات    
  قيمت لباسشویی کندی       قيمت لباسشویی بایاتک    
  قيمت لباسشویی مجیک       قيمت لباسشویی بلومبرگ    
  قيمت لباسشویی اسنوا       قيمت لباسشویی الکترو لوکس    
  قيمت لباسشویی آلونی       قيمت لباسشویی میدیا    
  قيمت لباسشویی پاکشوما       قيمت لباسشویی باکنشت    
  قيمت لباسشویی اوشن      قيمت لباسشویی دوو    
  قيمت لباسشویی آریستون       قيمت لباسشویی تکنو   
  قيمت لباسشویی هایسنس      قيمت لباسشویی برفاب    
             

رديفنام كالاقيمت(تومان)سبد خريد
1

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WTE 86304 BY
ظرفیت: 7کیلوگرم , سیستم گردش هوای خشک کن , برچسب مصرف انرژی: B

0 
2

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WTE 8630X TR
ظرفیت: 8 کیلوگرم , سیستم گردش هوای خشک کن , برچسب مصرف انرژی: B

0 
3

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 2027S TR
ظرفیت :6 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1000 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:10% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%1 ....

0 
4

قیمت » ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 20263 TR
ظرفیت :6 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1000 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:10% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%1 ....

0 
5

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAP 24321 TR
ظرفیت :9 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1200 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:20% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%2 ....

0 
6

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 20467 ME
ظرفیت :7 کیلوگرم , دورموتور :400 تا 1000 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:20% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%2 ....

0 
7

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 28480 ME
ظرفیت :7 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1400 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:20% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%2 ....

0 
8

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 24467 ME
ظرفیت :7 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1200 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:20% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%2 ....

0 
9

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 24480 ME
ظرفیت :7 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1200 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:20% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%2 ....

0 
10

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 20480 ME
ظرفیت:7 کیلوگرم , دورموتور :400 تا 1000 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:20% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%20)

0 
11

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAQ 20360 TR
ظرفیت: 8 کیلوگرم , دور موتور: 400 تا 1000 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی: 20% کمتر از پایینترین مصرف استاندارد برچسب انرژی (20 ....

0 
12

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAP 24260 GC
ظرفیت :8 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1200 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:20% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%2 ....

0 
13

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAY 24760 TR
ظرفیت :8 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1200 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%3 ....

0 
14

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAY 28760 TR
ظرفیت :8 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1400 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%3 ....

0 
15

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 28764 TR
ظرفیت:8 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1400 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:50% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%50)

0 
16

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 32745 ME
ظرفیت:8 کیلوگرم , دورموتور:400 تا 1600 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%30)

0 
17

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAY 32790 GC
ظرفیت :8 کیلوگرم , دورموتور :400 تا 1600 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%3 ....

0 
18

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 28793
ظرفیت :8 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1400 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%3 ....

0 
19

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 327X0 ME
ظرفیت :8 کیلوگرم , دور موتور: 400 تا 1600 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-% ....

0 
20

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAY 247X0 TR
ظرفیت:8 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1200 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%30)

0 
21

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 28840 TR
ظرفیت :8 کیلوگرم , دور موتور:400 تا 1400 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%3 ....

0 
22

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAY 32890 GC
ظرفیت:8 کیلوگرم , دورموتور:400 تا 1600 دور در دقیقه , برحسب مصرف انرژی:30% کمتر از پایین ترین مصرف استانداردبر چسب انرژی(A-%30)

0 
23

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WVH 28420 EU
ظرفیت : 7 کیلوگرم، خشک کن 4 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی B

0 
24

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAQ 2446 KBY
ظرفیت : 7 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1200 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 20% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
25

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAQ 28460 BY
ظرفیت : 7 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 20% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
26

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 28448 ME
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
27

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 32798 ME
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1600 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
28

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 32443
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 50% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
29

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 32750
ظرفیت : 7 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1600 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 20% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
30

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 24468 ME
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 1200 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی (30% - ....

0 
31

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 28763 TR
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
32

قیمت ماشین لباسشویی بوش (BOSCH) مدل: WAE 28193
ظرفیت : 6 کیلوگرم , دور موتور : 600 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 10% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
33

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAE 284 A2
ظرفیت : 7 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 20% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
34

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 24461 TR
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1200 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
35

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 24467 ME
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 20% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
36

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAS 32743
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1600 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
37

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WAQ 2446 XME
ظرفیت : 7 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1200 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 20% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
38

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 2874 W
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1400 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 50% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
39

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 32890EU
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1600 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
40

قیمت ماشین لباسشویی بوش (BOSCH) مدل: WAS 32493
ظرفیت : 8 کیلوگرم , دور موتور : 400 تا 1600 دور در دقیقه , برچسب مصرف انرژی : 30% کمتر از پایین ترین مصرف استاندارد برچسب انرژی ....

0 
41

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 32442
ظرفیت 8 کیلوگرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1600 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAA

0 
42

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 28441ME
ظرفیت 8 کیلوگرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAB

0 
43

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 32492
ظرفیت 8 کیلو گرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAA

0 
44

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 28466GB
ظرفیت 8 کیلو گرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژِی AAB

0 
45

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 32791ME
ظرفیت 8 کیلو گرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1600 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژِی AAA

0 
46

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 287X1EU
ظرفیت 8 کیلوگرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژِی AAB

0 
47

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 24462BY
ظرفیت 8 کیلو گرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1200 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAB

0 
48

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAS 32742
ظرفیت 8 کیلو گرم،ساخت آلمان , دور موتور 400 تا 1600 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAA

0 
49

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAE 24492
ظرفیت 7 کیلو گرم , دور موتور 400 تا 1200 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAB

0 
50

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAE 2846SUK
ظرفیت 7 کیلو گرم , دور موتور 400 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرزی AAB

0 
51

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAE 28493
ظرفیت 7 کیلو گرم , دور موتور 400 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAB

0 
52

قیمت ماشین خشک کن بوش(BOSCH) مدل:WTE 86303BY
ظرفیت 7 کیلو گرم , قفط خشک کن , کلاس مصرف انرژی B

0 
53

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAE 28391
ظرفیت 6 کیلو گرم , دور موتور 400 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAB

0 
54

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAE 28191
ظرفیت 6 کیلو گرم , دور موتور 600 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAB

0 
55

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل:WAE 28393
ظرفیت 6 کیلو گرم , دور موتور 600 تا 1400 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی AAB

0 
56

قیمت ماشین لباسشویی بوش(BOSCH) مدل: WVD 24520ME
ظرفیت 5 کیلو گرم شستشو،2.5 کیلو گرم خشک کن , دور موتور 400 تا 1200 دور در دقیقه , کلاس مصرف انرژی CA

0 
57

قیمت ماشین لباسشوئی بوش (Bosch) مدل : 32440
ظرفیت 6 کیلو , 1600 دور ,

0 
58

قیمت ماشین لباسشوئی بوش (Bosch) مدل: 28740
ظرفیت 7کیلوئی , 1400 دور ,

0 
59

قیمت ماشین لباسشوئی بوش (Bosch) مدل :20460
ظرفیت 7 کیلو , 1000 دور ,

0 

         


 


از ارادو با اطمینان خرید کنید

تحويل سريع كالا
تحويل رایگان کالا
پرداخت در محل با ارادو
  درباره ی ارادو | تماس با ارادو | اخبار ارادو | برندها | پرسش و پاسخ | همکاری با ارادو
  Copyright © 2005-2014 Orado.com. All Rights Reserved. Terms of Use
   
  پرداخت اینترنتی  
   

 

  کلیه محصولات بازی های رایانه ای در ارادو با مجوز نشر از بنیاد ملی بازی های رایانه ای به فروش می رسد.کلیه محصولات فرهنگی در ارادو با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به فروش می رسد.تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.