تلفن سفارشات
سبد خرید

فروشگاه اینترنتی ارادو | Orado.com

قیمت انواع لباسشویی ال جی : LG

فروشگاه ارادو  > لوازم خانگی  > لباسشویی  > ال جی : LG (61 مورد)
  قيمت لباسشویی بوش       قيمت لباسشویی ال جی    
  قيمت لباسشویی سامسونگ       قيمت لباسشویی زیمنس    
  قيمت لباسشویی کن وو د       قيمت لباسشویی آ.ا.گ    
  قيمت لباسشویی زاروتی       قيمت لباسشویی بکو    
  قيمت لباسشویی هوور       قيمت لباسشویی زیرووات    
  قيمت لباسشویی کندی       قيمت لباسشویی بایاتک    
  قيمت لباسشویی مجیک       قيمت لباسشویی بلومبرگ    
  قيمت لباسشویی اسنوا       قيمت لباسشویی الکترو لوکس    
  قيمت لباسشویی آلونی       قيمت لباسشویی میدیا    
  قيمت لباسشویی پاکشوما       قيمت لباسشویی باکنشت    
  قيمت لباسشویی اوشن      قيمت لباسشویی دوو    
  قيمت لباسشویی آریستون       قيمت لباسشویی تکنو   
  قيمت لباسشویی هایسنس      قيمت لباسشویی برفاب    
             

رديفنام كالاقيمت(تومان)سبد خريد
1

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-107NW2
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

1,838,000 
2

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-107NW1
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

1,672,000 
3

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-126NT
ظرفیت شستشوی 6 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
4

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-126NW
ظرفیت شستشوی 6 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
5

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-712NW
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
6

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-721NW
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
7

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-721NT
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
8

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-722NW
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
9

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-722NZT
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
10

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-820NW
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
11

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-820NT
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
12

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-840NW
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
13

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-840NT
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + ....

0 
14

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-940S
ظرفیت شستشوی 9 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + .... نقره ای

0 
15

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-940S
ظرفیت شستشوی 9 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی + .... سفید

0 
16

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-124S
ظرفیت شستشوی 12 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی+ .... نقره ای

0 
17

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-124S
ظرفیت شستشوی 12 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه، کلاس مصرف انرژی+ .... سفید

0 
18

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-370NW
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++A سفید

1,772,500 
19

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-372N
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++A نقره ای

1,948,300 
20

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-372N
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++A سفید

1,902,700 
21

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-378N
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++A نقره ای

2,090,350 
22

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-378N
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++A سفید

1,987,500 
23

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-380N
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... نقره ای

2,288,000 
24

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-380N
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... سفید

2,196,350 
25

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-382N
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... نقره ای

2,450,750 
26

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-382N
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... سفید

2,351,000 
27

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-384N
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... نقره ای

2,645,000 
28

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-384N
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... سفید

2,528,000 
29

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-388C
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... نقره ای

2,768,000 
30

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-388C
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... سفید

2,682,000 
31

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-390S
ظرفیت شستشوی 9 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... نقره ای

3,062,000 
32

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-390S
ظرفیت شستشوی 9 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی ++ .... سفید

2,955,000 
33

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-412S
ظرفیت شستشوی 12 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی + .... نقره ای

3,350,000 
34

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-412S
ظرفیت شستشوی 12 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه،کلاس مصرف انرژی + .... سفید

3,220,000 
35

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-1412SS
سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
36

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-1412SW
سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
37

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-149ST
سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
38

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-149SW
سرعت موتور تا 1400 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
39

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-148NT
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
40

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-148NW
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
41

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-128NT
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
42

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-128NW
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive(بدون تسمه) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)

0 
43

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-127NT2
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا ) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Dia ....

0 
44

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-127NW2
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا ) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Dia ....

0 
45

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-127NT1
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا ) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Dia ....

0 
46

قیمت لباسشویی ال جی مدل : WM-127NW1
سرعت موتور : تا 1200 دور در دقیقه , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا ) , مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Dia ....

0 
47

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-814C
ظرفیت شستشوی 8 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+++

0 
48

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-612N
ظرفیت شستشوی 6 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A نقره ای

0 
49

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-612N
ظرفیت شستشوی 6 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A سفید

0 
50

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-712NW1
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A سفید

0 
51

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-1114N
ظرفیت شستشوی 11 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+++ نقره ای

0 
52

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-1114N
ظرفیت شستشوی 11 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+++ سفید

0 
53

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-1114S
ظرفیت شستشوی 11 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+++ نقره ای

0 
54

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-1114S
ظرفیت شستشوی 11 کیلو گرم , موتور Direct Drive (بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+++ سفید

0 
55

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-712N*2
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ سفید(NT2)

0 
56

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-712N*2
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1400 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ سیلور(NW2)

0 
57

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WF-7703*TD
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ رنگ سفید

0 
58

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WF-7703*TD
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ رنگ سیلور

0 
59

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-710N*2
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ نقره ای(NT2)

0 
60

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-710N*2
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1200 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ سفید(NW2)

0 
61

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WF-7705*QD
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ سفید

0 
62

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WF-7705*QD
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ سیلور

0 
63

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-710NW1
ظرفیت شستشوی 7 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A+ رنگ سفید

0 
64

قیمت ماشین لباسشویی ال جی ( LG) مدل: WM-510NW
ظرفیت شستشوی 5 کیلو گرم , موتور Direct Drive(بدون تسمه: کم لرزش و بی صدا) , سرعت موتور تا 1000 دور دقیقه،کلاس مصرف انرژی A سفید

0 

         


 


از ارادو با اطمینان خرید کنید

تحويل سريع كالا
تحويل رایگان کالا
پرداخت در محل با ارادو
  درباره ی ارادو | تماس با ارادو | اخبار ارادو | برندها | پرسش و پاسخ | همکاری با ارادو
  Copyright © 2005-2014 Orado.com. All Rights Reserved. Terms of Use
   
  پرداخت اینترنتی  
   

 

  کلیه محصولات بازی های رایانه ای در ارادو با مجوز نشر از بنیاد ملی بازی های رایانه ای به فروش می رسد.کلیه محصولات فرهنگی در ارادو با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به فروش می رسد.تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.