تلفن سفارشات
سبد خرید

فروشگاه اینترنتی ارادو | Orado.com

قیمت انواع سرمایشی و گرمایشی

فروشگاه ارادو  > سرمایشی و گرمایشی (309 مورد)
    <<صفحه بعد     4  3  2  1    صفحه قبل>>  

رديفنام كالاقيمت(تومان)سبد خريد
1

قیمت کولر پرتابل 15000 ال جی سرمایش
ظرفیت 12000 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
2

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : S186MQ
ظرفیت 18000 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
3

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : S246MQ
ظرفیت 24000 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
4

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : S096MQ
ظرفیت 9000 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
5

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : S186TQ2
ظرفیت 17200 , دیواری تک پانل , کلاس مصرف انرژی A

0 
6

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : S126TQ2
ظرفیت 11600 , دیواری تک پانل , کلاس مصرف انرژی A

0 
7

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : S096TQ2
ظرفیت 9000 , دیواری تک پانل , کلاس مصرف انرژی A

0 
8

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : S186TC2
ظرفیت 17200 , دیواری تک پانل , کلاس مصرف انرژی A

0 
9

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S126TQ
ظرفیت 11500 , دیواری تک پانل , سرمایشی-گرمایشی، با ظرفیت :11500 بی تی یو بر ساعت(BTU/hr)

0 
10

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : MV096STQ
ظرفیت 8500 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
11

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : MV126STQ
ظرفیت 12000 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
12

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : MV186STQ
ظرفیت 17000 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
13

قیمت کولر گازی ال جی (LG) مدل : MV246STQ
ظرفیت 22000 , سرد و گرم , دیواری، کلاس مصرف انرژی A

0 
14

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S366PQ
ظرفیت 34000 , سرد و گرم , دیواری تک پانل

0 
15

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان Sv186TQ
ظرفیت 18000 , سرد و گرم , دیواری تک پانل،کلاس مصرف انرژی A

0 
16

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان Sv246TQ
ظرفیت 24000 , سرد و گرم , دیواری تک پانل،کلاس مصرف انرژی A

0 
17

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان Sv126TQ
ظرفیت 12000 , سرد و گرم , دیواری تک پانل،کلاس مصرف انرژی A

0 
18

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S306PQ
ظرفیت 30000 , سرد و گرم , دیواری تک پانل

0 
19

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان Sv096TQ
ظرفیت 9000 , سرد و گرم , دیواری تک پانل،کلاس مصرف انرژی A

0 
20

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S246TC
ظرفیت 24000 , دیواری تک پانل , سرمایشی، با ظرفیت :24000 بی تی یو بر ساعت(BTU/hr)

0 
21

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S186TC
ظرفیت 18000 , دیواری تک پانل , سرمایشی، با ظرفیت :18000 بی تی یو بر ساعت(BTU/hr)

0 
22

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S246TQ
ظرفیت 24000 , دیواری تک پانل , سرمایشی-گرمایشی، با ظرفیت :24000 بی تی یو بر ساعت(BTU/hr)

0 
23

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S186TQ
ظرفیت 18000 , دیواری تک پانل , سرمایشی-گرمایشی، با ظرفیت :18000 بی تی یو بر ساعت(BTU/hr)

0 
24

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل: تایتان S096TQ
ظرفیت 9000 , دیواری تک پانل , سرمایشی-گرمایشی، با ظرفیت :9000 بی تی یو بر ساعت(BTU/hr)

0 
25

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:TMNH096AYAO
فقط یک پانل تک دیواری , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی :10317 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:10579 بی تی یو بر ساعت , وزن یونی ....

0 
26

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:TMNH126AYAO
فقط یک پانل تک دیواری , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی :14285 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:14674 بی تی یو بر ساعت , وزن یونی ....

0 
27

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:TMNH186GKAO
فقط یک پانل تک دیواری , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی :17404 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:20134 بی تی یو بر ساعت , وزن یونی ....

0 
28

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:TP-H808FLA0
ظرفیت 80000 , ایستاده , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی:85200 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:95480 بی تی یو بر ساعت

0 
29

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:LP-H2863MC0
ظرفیت 28000 , ایستاده , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی :28000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:28000 بی تی یو بر ساعت

0 
30

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:LP-H2863WC0
ظرفیت 28000 , ایستاده , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی :28000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:28000 بی تی یو بر ساعت

0 
31

قیمت کولر گازی قاب عکسی ال جی(LG)مدل:E1863Q
ظرفیت 18000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی:18000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:18500 بی تی یو بر ساعت

0 
32

قیمت کولر گازی قاب عکسی ال جی(LG)مدل:E1262Q
ظرفیت 12000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی:11500 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:12500 بی تی یو بر ساعت

0 
33

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S386GC
ظرفیت 36000 , دیواری تک پانل , سرمایشی،ظرفیت سرمایشی:36000 بی تی یو بر ساعت

0 
34

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S326GC
ظرفیت 28000 , دیواری تک پانل , سرمایشی،ظرفیت سرمایشی:28000 بی تی یو بر ساعت

0 
35

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S196DC
ظرفیت 18000 , دیواری تک پانل , سرمایشی،ظرفیت سرمایشی:18000 بی تی یو بر ساعت

0 
36

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S136DC
ظرفیت 12000 , دیواری تک پانل , سرمایشی،ظرفیت سرمایشی:12000 بی تی یو بر ساعت

0 
37

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S106DQ
ظرفیت 9000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی:9000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی :10000 بی تی یو بر ساعت

0 
38

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S386GQ
ظرفیت 36000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی:36000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:36000 بی تی یو بر ساعت

0 
39

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S326GQ
ظرفیت 32000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی:30000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:30000 بی تی یو بر ساعت

0 
40

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S136DQ
ظرفیت 12000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی :12000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی :13200 بی تی یو بر ساعت

0 
41

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S196DQ
ظرفیت 18000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی:18000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:19800 بی تی یو بر ساعت

0 
42

قیمت کولر گازی ال جی(LG)مدل:S276DQ
ظرفیت 27000 , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی 26000 بی تی یو بر ساعت ،ظرفیت گرمایشی 26400 بی تی یو بر ساعت

0 
43

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ13UGP
ظرفیت 13000BUT , دیواری تک پنل , سرد و گرم

0 
44

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ19UGP
ظرفیت 19000BUT , دیواری تک پنل , سرد و گرم

0 
45

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ25UGP
ظرفیت 25000BUT , دیواری تک پنل , سرد و گرم

0 
46

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AS25ESP
ظرفیت 25000BUT , دیواری تک پنل , سرد با سیستم PLASMA ION

0 
47

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AS19ESP
ظرفیت 19000BUT , دیواری تک پنل , سرد با سیستم PLASMA ION

0 
48

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AS13ESP
ظرفیت 13000BUT , دیواری تک پنل , سرد با سیستم PLASMA ION

0 
49

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ25ESP
ظرفیت 25000BUT , دیواری تک پنل , سرد و گرم با سیستم PLASMA ION

0 
50

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ13ESP
ظرفیت 13000BUT , دیواری تک پنل , سرد و گرم با سیستم PLASMA ION

0 
51

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ19ESP
ظرفیت 19000BUT , دیواری تک پنل , سرد و گرم با سیستم PLASMA ION

0 
52

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ25VB
ظرفیت 25000BTU , دیواری تک پنل , دارای سیستم تولید سرمایش سریع turbo cooling

0 
53

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: NEO-FORTE AQ25N
ظرفیت 25000BTU , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی، ظرفیت سرمایشی 24000 بی تی یو بر ساعت، ظرفیت گرمایشی 24000 بی تی یو بر ساعت

0 
54

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: NEO-FORTE AS25N
ظرفیت 25000BTU , دیواری تک پانل , فقط سرمایشی، ظرفیت سرمایشی 24000 بی تی یو بر ساعت

0 
55

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: NEO-FORTE AQ19N
ظرفیت 19000BTU , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی، ظرفیت سرمایشی 18000 بی تی یو بر ساعت، ظرفیت گرمایشی 18000 بی تی یو بر سا ....

0 
56

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: NEO-FORTE AS19N
ظرفیت 19000BTU , دیواری تک پانل , فقط سرمایشی، ظرفیت سرمایشی 18000 بی تی یو بر ساعت

0 
57

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: NEO-FORTE AQ13N
ظرفیت 13000BTU , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی، ظرفیت سرمایشی 12000 بی تی یو بر ساعت، ظرفیت گرمایشی 12000 بی تی یو بر سا ....

0 
58

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: NEO-FORTE AS13N
ظرفیت 13000BTU , دیواری تک پانل , فقط سرمایشی، ظرفیت سرمایشی 12000 بی تی یو بر ساعت

0 
59

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AP50Q1AN
ظرفیت 50000BTU , ایستاده , سرمایشی و گرمایشی،ظرفیت سرمایشی :50000 بی تی یو بر ساعت،ظرفیت گرمایشی:50000 بی تی یو بر ساعت

0 
60

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AP50Q0AN
ظرفیت 50000BTU , ایستاده , سرمایشی ظرفیت سرمایشی 50000بی تی یو بر ساعت

0 
61

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AQ25 VWC
ظرفیت 25000BTU , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی، ظرفیت سرمایشی24000 بی تی یو بر ساعت، ظرفیت گرمایشی 24000 بی تی یو بر ساعت

0 
62

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) مدل: AS25 VWC
ظرفیت 25000BTU , دیواری تک پانل , فقط سرمایشی، ظرفیت سرمایشی 24000 بی تی یو بر ساعت

0 
63

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: AQ19VWC
ظرفیت 19000BTU , دیواری تک پانل , سرمایشی و گرمایشی، ظرفیت سرمایشی 18000 بی تی یو بر ساعت، ظرفیت گرمایشی : 20000 بی تی یو بر ....

0 
64

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: AS19VWC
ظرفیت 19000BTU , دیواری تک پانل , فقط سرمایشی، ظرفیت سرمایشی 18000 بی تی یو بر ساعت

0 
65

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: AWT19F1B Electrical
کولر گازی پنچره ای سردبا قدرت 19000BTU , قیلتر Bio جهت هوای پاکیزه , پره های الماسه، جهت راندمان بیشتر، مصرف و صدای کمتر

0 
66

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: AWT19FHB Electrical
کولر گازی سرد, دارای اواپراتور سیلور نانو و فیلتر سیلور نانو با قدرت 12000BTU , فیلتر Bio جهت هوای پاکیزه , پره های الماسه جهت ....

0 
67

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: FORTE AS24FA
کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش 24000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه , تایمر قابل تنظیم 24 ساعته جهت خاموش و روشن ....

0 
68

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: Multi MH24F2A
کولر گازی دو پانل با قدرت سرمایش و گرمایش 24000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه , تایمر قابل تنظیم 24 ساعته جهت خام ....

0 
69

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: Multi MH48F3A
کولر گازی سه پانل با قدرت سرمایش و گرمایش 48000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه , تایمر قابل تنظیم 24 ساعته جهت خام ....

0 
70

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: VIVACE AQ18VWA
سرد و گرم با چشم الکترونیک تک پنل , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش18000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه

0 
71

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: MONT BLANC AQ19DWA
سرد و گرم با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش 18000BTU , DAN FILTER به منظور از بین بردن اجسام مضر موجود در هو ....

0 
72

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: MONT BLANC AQ25DWA
سرد و گرم با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 24000BTU , DAN FILTER به منظور از بین بردن اجسام مضر موجو ....

0 
73

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: MONT BLANC AS25DWA
سرد با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش 24000BTU , DAN FILTER به منظور از بین بردن اجسام مضر موجود در هوا که برا ....

0 
74

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: VIVACE AS18VWA
سرد با چشم الکترونیک تک پنل کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش18000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه , سیستم MPI به من ....

0 
75

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل:MODERATO AS25MSD
سرد با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش 25000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه

0 
76

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: MODERATO AQ19MSD
سرد و گرم با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 19000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه

0 
77

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل: MODERATO AS19MSD
سرد با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 19000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه

0 
78

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل:MODERATOAS13MSD
سرد با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش 13000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه

0 
79

قیمت کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG)مدل:MODERATOAQ25MSD
سرد و گرم با چشم الکترونیک , کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش 25000BTU , فیلتر Bio جهت ایجاد هوای سالم و پاکیزه

0 
80

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TGSG
سرد و گرم،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:10000-9000

0 
81

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TGSG
سرد و گرم،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:14000-12000

0 
82

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TGSG
سرد و گرم،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:19000-18000

0 
83

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TGSG
سرد و گرم،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:28000-24000

0 
84

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TGSG
سرد و گرم،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:30000-28000

0 
85

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: Multi Panel
سرد و گرم،18000 تا 27000 , دارای ریموت کنترل،دارای چند پانل , مجهز به تایمر ON/OFF دو پانل(9000+9000)با ظرفیت:18000-20000

0 
86

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: Multi Panel
سرد و گرم،18000 تا 27000 , دارای ریموت کنترل،دارای چند پانل , مجهز به تایمر ON/OFF دو پانل(9000+12000)با ظرفیت:23000-21000

0 
87

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: Multi Panel
سرد و گرم،18000 تا 27000 , دارای ریموت کنترل،دارای چند پانل , مجهز به تایمر ON/OFF سه پانل(9000*3)فقط سرمایشی با ظرفیت27000

0 
88

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: Multi Panel
سرد و گرم،18000 تا 27000 , دارای ریموت کنترل،دارای چند پانل , مجهز به تایمر ON/OFF سه پانل(9000*3)با ظرفیت27000

0 
89

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: Multi Panel
سرد و گرم،18000 تا 27000 , دارای ریموت کنترل،دارای چند پانل , مجهز به تایمر ON/OFF سه پانل(12000+9000*2)

0 
90

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: High Class
پر قدرت با راندمان بالا،9000 تا27000 , سرد و گرم , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:10000-9000

0 
91

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: High Class
پر قدرت با راندمان بالا،9000 تا27000 , سرد و گرم , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:13500-12000

0 
92

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: High Class
پر قدرت با راندمان بالا،9000 تا27000 , سرد و گرم , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:20000-18000

0 
93

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: High Class
پر قدرت با راندمان بالا،9000 تا27000 , سرد و گرم , مجهز به تایمر ON/OFF تک پانل با ظرفیت:27000-24000

0 
94

قیمت کولر گازی ایستاده تراست(TRUST) مدل: Floor Standing
سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا،48000 تا 95000 , دارای ریموت کنترل ومجهز به تایمر ON/OFF , مناسب برای فضاهای بزرگ (نمایشگاه، .... تک پانل با ظرفیت سرمایشی 48000

0 
95

قیمت کولر گازی ایستاده تراست(TRUST) مدل: Floor Standing
سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا،48000 تا 95000 , دارای ریموت کنترل ومجهز به تایمر ON/OFF , مناسب برای فضاهای بزرگ (نمایشگاه، .... تک پانل با ظرفیت سرمایشی 60000

0 
96

قیمت کولر گازی ایستاده تراست(TRUST) مدل: Floor Standing
سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا،48000 تا 95000 , دارای ریموت کنترل ومجهز به تایمر ON/OFF , مناسب برای فضاهای بزرگ (نمایشگاه، .... تک پانل با ظرفیت سرمایشی960000

0 
97

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TMSC
سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل ومجهز به تایمر ON/OFF , مجهز به سیستم کاهش مصرف برق در حالت .... تک پانل با ظرفیت:10000-9000

0 
98

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TMSC
سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل ومجهز به تایمر ON/OFF , مجهز به سیستم کاهش مصرف برق در حالت .... تک پانل با ظرفیت:14000-12000

0 
99

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TMSC
سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل ومجهز به تایمر ON/OFF , مجهز به سیستم کاهش مصرف برق در حالت .... تک پانل با ظرفیت:19000-18000

0 
100

قیمت کولر گازی دیواری تراست(TRUST) مدل: TMSC
سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا،9000 تا 30000 , دارای ریموت کنترل ومجهز به تایمر ON/OFF , مجهز به سیستم کاهش مصرف برق در حالت .... تک پانل با ظرفیت:28000-24000

0 

<<صفحه بعد     4  3  2  1    صفحه قبل>>  


 


از ارادو با اطمینان خرید کنید

تحويل سريع كالا
تحويل رایگان کالا
پرداخت در محل با ارادو
  درباره ی ارادو | تماس با ارادو | اخبار ارادو | برندها | پرسش و پاسخ | همکاری با ارادو
  Copyright © 2005-2014 Orado.com. All Rights Reserved. Terms of Use
   
  پرداخت اینترنتی  
   

 

  کلیه محصولات بازی های رایانه ای در ارادو با مجوز نشر از بنیاد ملی بازی های رایانه ای به فروش می رسد.کلیه محصولات فرهنگی در ارادو با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به فروش می رسد.تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.