تلفن سفارشات
سبد خرید

فروشگاه اینترنتی ارادو | Orado.com

قیمت انواع کاغذ خرد کن

فروشگاه ارادو  > لوازم اداری  > کاغذ خرد کن (47 مورد)
             

رديفنام كالاقيمت(تومان)سبد خريد
1

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9681
نوع برش : پودری , سایز برش : 20×3 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 12 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
2

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9680
نوع برش : پودری , سایز برش : 6×2 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 6 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
3

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9671
نوع برش : پودری , سایز برش : 20×3 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 12 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
4

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9670
نوع برش : پودری , سایز برش : 12×2 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 8 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
5

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9310
نوع برش : پودری , سایز برش : 9×2 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 6 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
6

قیمت کاغذ خرد کن نیکیتا(nikita)مدل: Silver
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 7 برگ A4 , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,465 ذره تبدیل می کند.

0 
7

قیمت کاغذ خرد کن نیکیتا(nikita)مدل: SD 9220
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 15 برگ A4 , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,465 ذره تبدیل می کند

0 
8

قیمت کاغذ خرد کن نیکیتا(nikita)مدل: SD 9210
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 12 برگ A4 , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,465 ذره تبدیل می کند.

0 
9

قیمت کاغذ خرد کن نیکیتا(nikita)مدل: SD 9331
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 10 برگ A4 , این کاغذ خرد کن هر برگ کاغذ A4 را به 2,079 ذره تبدیل می کند.

0 
10

قیمت کاغذ خرد کن نیکیتا(nikita)مدل: SD 9330
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 5 برگ A4 , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 5,197 ذره تبدیل می کند.

0 
11

قیمت کاغذ خرد کن نیکیتا(nikita)مدل: SD 9010
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 6 برگ A4 , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,150 ذره تبدیل می کند

0 
12

قیمت کاغذ خرد کن نیکیتا(nikita)مدل: SD 9020
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 8 برگ A4 , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 3,150 ذره تبدیل می کند

0 
13

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل : SD 9522
نوع برش : پودری , سایز برش : 23×3 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 17 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
14

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل : Silver Plus
نوع برش : پودری , سایز برش : 9×2 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 10 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
15

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Niktia) مدل: SD 9351
سایز برش:2.5x15 میلی متر , ظرفیت کاغذ 10 برگ(A4/70gr)،قدرت موتور130 وات , حجم مخزن 25 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
16

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9355
سایز برش:2x8 میلی متر , ظرفیت کاغذ:8 برگ(A4/70gr)،قدرت موتور180 وات , حجم مخزن 15 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
17

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9150
نوع برش:پودری , ظرفیت کاغذ:4 برگ(A5.70gr)،قدرت موتور:60 وات , حجم مخزن:2.3 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
18

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9290
نوع برش:رشته ای , ظرفیت کاغذ:5 برگ(A4.70gr)،قدرت موتور:35 وات , حجم مخزن:15 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
19

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل : SD 9830
نوع برش : پودری , سایز برش : 12×2 میلیمتر , ظرفیت کاغذ : 22 برگ ، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
20

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9511
سایز برش 12×2 میلی متر , ظرفیت کاغذ 17تا 15 برگ،قدرت موتور 450 وات , حجم مخزن 34 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاور میانه

0 
21

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9520
سایز برش 10×2 میلی متر , ظرفیت کاغذ 15 برگ،قدرت موتور300 وات , حجم مخزن 27 لیتر، 2 سال گارانتی سفیر خاور میانه

0 
22

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: SD 9360
سایز برش 9×2 میلی متر , ظرفیت کاغذ 10 برگ،قدرت موتور 200 وات , حجم مخزن 27 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
23

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: 568
سایز برش 35×4 میلی متر , ظرفیت کاغذ 12 برگ، قدرت موتور 280 وات , حجم مخزن 25 لیتر، 2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
24

قیمت کاغذ خردکن نیکیتا (Nikita) مدل: 468
سایز برش 40×4 میلی متر , ظرفیت کاغذ7 برگ، قدرت موتور 180 وات , حجم مخزن 18 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
25

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra 310TS CC4
نوع برش : پودری , سایز برش: 40×3.9 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 432 ذره تبدیل می کند

0 
26

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra 270TS C2
نوع برش : پودری , سایز برش: 15×1.9 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 2،200 ذره تبدیل می کند

0 
27

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra 260TS C4
نوع برش : پودری , سایز برش: 40×3.9 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 432 ذره تبدیل می کند

0 
28

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra Cyclone HS
نوع برش : پودری , سایز برش: 4×3 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 10،000 ذره تبدیل می کند

0 
29

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra 400 C2
نوع برش : پودری , سایز برش: 15×1.9 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 2،200 ذره تبدیل می کند

0 
30

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra 400HS Combi
نوع برش : پودری , سایز برش: 9.5×0.8 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 8،416 ذره تبدیل می کند

0 
31

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra 300 CC4
نوع برش : پودری , سایز برش: 30×3.5 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 600 ذره تبدیل می کند

0 
32

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra +3CC4
نوع برش : پودری , سایز برش: 40×3.5 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 480 ذره تبدیل می کند

0 
33

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra +2CC2
نوع برش : پودری , سایز برش: 13×1.9 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 2،625 ذره تبدیل می کند

0 
34

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra +1SS4
نوع برش : رشته ای , سایز برش: 3.8 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 56 رشته تبدیل می کند

0 
35

قیمت کاغذ خرد کن کبرا مدل : Kobra +1CC4
نوع برش : پودری , سایز برش: 40×3.5 میلی متر , هر برگ کاغذ A4 را به 480 ذره تبدیل می کند

0 
36

قیمت کاغذ خرد کن کبرا (kobra) مدل:400 HS
نوع برش: پودری , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 8,416 ذره تبدیل می کند , با قابلیت خرد کردن کاغذ A3

0 
37

قیمت کاغذ خرد کن کبرا (kobra)مدل: 260 HS
نوع برش: پودری , سایز برش: 0.8x9.5 میلیمتر , ظرفیت ورودی کاغذ 6 تا 8 برگ (A4/70gr)

0 
38

قیمت کاغذ خرد کن کبرا (kobra)مدل: 260 TS HS 6
نوع برش: پودری , این کاغذ خردکن هر برگ کاغذ A4 را به 432 ذره تبدیل میکند. , ظرفیت ورودی: 24 برگ A4

0 
39

قیمت کاغذ خردکن کبرا(kobra) مدل:310 TS CC2
نوع برش: پودری , ظرفیت ورودی: 19 برگ A4 , این کاغذ خردکن و هر برگ کاغذ A4 را به 2,200 ذره تبدیل میکند.

0 
40

قیمت کاغذ خردکن کبرا (kobra) مدل: 400HS
سایز برش 5/9×8 /0 میلی متر , ظرفیت کاغذ 17تا 19 برگ ،قدرت موتور 2100 وات , حجم مخزن 160 لیتر،2 سال ضمانتنامه سفیر خاورمیانه

0 
41

قیمت کاغذ خردکن کبرا (kobra) مدل: 390C4
سایز برش 40×9 /3 میلی متر , ظرفیت کاغذ 24تا26 برگ،قدرت موتور920 وات (2 عدد موتور 460 واتی) , حجم مخزن 160 لیتر،2 سال گارانتی سف ....

0 
42

قیمت کاغذ خردکن کبرا (kobra) مدل:400WB
سایز برش 40×9/3 میلی متر , ظرفیت کاغذ 44تا48 برگ ،قدرت موتور 2100 وات (2 عدد موتور 460 واتی) , حجم مخزن 160 لیتر،2 سال گارانتی ....

0 
43

قیمت کاغذ خردکن کبرا (kobra) مدل:CYCLONE
سایز برش 3x4 تا 14x18 میلی متر , ظرفیت کاغذ500 برگ،قدرت موتور 6000 وات , حجم مخزن 400 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
44

قیمت کاغذ خردکن کبرا (kobra) مدل: 260S2
سایز برش 9/1 میلی متر , ظرفیت کاغذ14تا16 برگ،قدرت موتور460 وات , حجم مخزن 85 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاورمیانه

0 
45

قیمت کاغذ خردکن کبرا (kobra) مدل:240HS
سایز برش 5/9×8 /0 میلی متر , ظرفیت کاغذ6 تا 8 برگ ،قدرت موتور 460 وات , حجم مخزن 35 لیتر،2 سال گارانتی سفیر خاور میانه

0 

         


 


از ارادو با اطمینان خرید کنید

تحويل سريع كالا
تحويل رایگان کالا
پرداخت در محل با ارادو
  درباره ی ارادو | تماس با ارادو | اخبار ارادو | برندها | پرسش و پاسخ | همکاری با ارادو
  Copyright © 2005-2014 Orado.com. All Rights Reserved. Terms of Use
   
  پرداخت اینترنتی  
   

 

  کلیه محصولات بازی های رایانه ای در ارادو با مجوز نشر از بنیاد ملی بازی های رایانه ای به فروش می رسد.کلیه محصولات فرهنگی در ارادو با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به فروش می رسد.تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.